Bredmyra 6A, SARPSBORG

Næringsbygg med kontorer og lager samt god eksponering