Oftestilte spørsmål

Q. Er selskapet MVA-registrert?

Enger Eiendomsforvaltning er MVA-registrert på ordinær måte. Det samme gjelder samtlige eiendomsselskaper som innehar næringseiendom. Unntaket er selskaper med boligeiendom samt driftsselskapet Enger Fysioterapi, som grunnet helserelatert virksomhet ikke faller inn under MVA-lovverket.

Q. Hva koster det å leie?

Hvert leieforhold blir individuelt forhandlet frem både med tanke på pris og fasiliteter.

Q. Hva slags virksomheter leies det ut til?

I hovedsak leier vi ut til all type næring, med unntak av restaurantvirksomhet, gatekjøkken og utesteder. Det er viktig for oss å tilpasse oss nærområdet både med tanke på estetikk og andre allmennpreventive hensyn.

Q. Hvem er kontaktperson i selskapet?

Enger Eiendomsforvaltning er driftet og eiet av Jon Martin Enger. Kontaktinformasjon på nøkkelpersonene finner du her.

Dersom du er leietaker finner du utvidet informasjon om byggets ressurspersoner her.

Q. Tilpasser dere til leietakere

Vi tilpasser gjerne vår bygningsmasse etter leietakerne våre. Større bygningsmessige tilpasninger vil naturligvis påvirke leieforholdets varighet og betingelser.